grachsdb

K tomu, aby sme dobre kázali, stačí dobre milovať.
(sv. František Saleský)

Desiata nedeľa rok B

Čítanie z Knihy Genezis Gn 3, 9-15 Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som …

Turíce

Čítanie zo Skutkov Apoštolov Sk 2, 1-11 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol …

Rozprava Kristovho utrpenia nám ponúka mnohé vzácne ponaučenia. Predovšetkým nám ukazuje slabosť Ježišových učeníkov. Už počas Ježišovho života nerozumejú naplno Ježišove učenie …