grachsdb

O kresťanstve v post-kresťanstve

Niekoľko poznatkov pre navigáciu kresťana na šírom oceáne tretieho tisícročia

Niečo o mne

  • Vyrastal som v Bratislave a od roku 1987 som saleziánom dona Bosca.

  • V roku 1995 som sa stal kňazom. Kňazskú vysviacku som prijal v Betleheme, kde som mal ten veľký dar študovať 4 roky teológiu.
  • Pôsobil som v Poprade (1995-97), v Miláne (1997-99), v Žiline (1999-05), v Bratislave-Sales (2005-07), v Turíne (2007-13), v Trnave (2013-16), v Bratislave-Miletičova (2016-20) a v súčasnosti v Žiline (2020- )
  • Mojou túžbou je podeliť sa s čím viacerými o svoju vieru a ponúknuť aj ostatným niečo z toho, čo čítam, čím sa zaoberám a čo kážem, prednášam a píšem.

Vitaj na mojom blogu!

Niečo o mne: 

  • Vyrastal som v Bratislave a od roku 1987 som saleziánom dona Bosca.
  • V roku 1995 som sa stal kňazom. Kňazskú vysviacku som prijal v Betleheme, kde som mal ten veľký dar študovať 4 roky teológiu.
  • Pôsobil som v Poprade (1995-97), v Miláne (1997-99), v Žiline (1999-05), v Bratislave-Sales (2005-07), v Turíne (2007-13), v Trnave (2013-16), v Bratislave-Miletičova (2016-20) a v súčasnosti v Žiline (2020- )
  • Mojou túžbou je podeliť sa s čím viacerými o svoju vieru a ponúknuť aj ostatným niečo z toho, čo čítam, čím sa zaoberám a čo kážem, prednášam a píšem.

Moje knihy

V prípade otázok ma môžete kontaktovať