grachsdb

Inšpirovaní svätosťou, životom a dielom dona Bosca i skúsenosťou jeho nasledovníkov.

Sen z deviatich rokov (4)

V prvej časti svojej štúdie don Bozzolo predstavuje teologické a filozofické pohľady na problematiku a možnosti kritického skúmania nadprirodzenosti snov a ich …