grachsdb

Čítaním Písma nadobúdame vznešené poznanie Krista Ježiša
(Flp 3, 8)