grachsdb

Byť teológom znamená objaviť tlkot srdca viery, ktorá sa konfrontuje so životom a usiluje sa rásť v poznaní toho, čo miluje.
(F. Testaferri)

Choroba dnešnej doby

Z pastierskeho listu mons. F. Lambiasiho, Rimini, 2010 Naša spoločnosť je chorá, veľmi vážne chorá. Morálny úpadok je mrazivý. Ale ešte znepokojujúcejšia …

Ako vznikal ateizmus

Veriaci majú svoju tradíciu viery. Neveriaci sa tvária, že sú neveriaci len tak logicky. Oni však majú tiež svojich „otcov v nevere“. Je …

Post-moderná situácia

Kresťanská viera má dva veľké pramene. Ten prvý je dôvera v Boha a vedomie, že on si povedie svoj ľud dejinami aj veľmi nepredvídateľnými …