grachsdb

Inšpirácie

Prvý príspevok môjho blogu chcem venovať obrazu, nadpisu a podnadpisu mojej webovej stránky Obraz lode na šírom oceáne pochádza z apoštolského listu Jána Pavla II., Na začiatku nového tisícročia (6. január 2001). Pápež uvažujúci nad jubilejným rokom a nad vykročením do nového tisícročia medituje scénu zázračného rybolovu (Lk 5,1-6) a zvlášť slová Duc in altum – zatiahni na hlbinu […]