grachsdb

O kresťanskej meditácii existuje veľa článkov na webe. Osobitne by som dal do pozornosti katechézu pápeža Františka z roku 2021. Chcel by som však dodať ešte niekoľko postrehov, ktoré som našiel na webe alebo aj sám skúsil.

 • Začni postupne. Rozjímanie na začiatku nemá byť dlhé. Odporučil by som najviac 5 minút. Ale musí tam byť stíšenie, sústredenie sa. Podľa možnosti by malo byť ráno, aby nám dalo svetlo do dňa.
 • Na začiatku krátko popros o pomoc. Potom sa nechaj osloviť. Toto oslovenie by malo byť pripravené, naplánované. Inak možnosti rozjímania sú rôzne
  1. Nejaká veta z evanjelia (nižšie nájdeš)
  2. Obrázok nejakého svätca, kríža, Panny Márie, ikony 
  3. Text božieho slova, ktoré sa číta v kostole na omši v ten deň (to až neskôr)
  4. Text nejakého duchovného autora, nejaké myšlienky
  5. Meditovať sa dá aj nad krásou prírody
  6. Osobitnou, ale iba občasnou formou meditácie môže byť aj nejaká udalosť alebo osoba, ktorú chceme pochopiť, premodliť, poprosiť si svetlo
 
 • Základnou otázkou meditácie, najmä na začiatku, je otázka: čo mi chceš týmto oslovením povedať do dnešného dňa?  A tiež hľadanie odpovede: toto a toto by som chcel dnes urobiť, ako podnet z toho, čo som dnes počul. Dôležité tiež je, aby som sa snažil počas dňa si občas na toto ranné stretnutie spomenúť.
 • Poďakovanie. Na záver zveríš všetko Bohu a vykročíš do dňa.
 • S kým sa počas meditácie rozprávam. Najlepšie je rozprávať sa s Ježišom. Ale na začiatku sa obráť na Ducha Svätého. Rozprávať sa s Ježišom, ale je krásne, ale môžeš si spomenúť si aj na nebeského Otca. V závere meditácie všetko zver Panne Márii. Ona najlepšie počúvala a uskutočňovala Božie slovo. Toto všetko však veľmi závisí aj od osobitosti prežívania tvojej viery.
 
Niekoľko jednoduchých viet z Božieho slova, ktoré sú vhodné pre prvé rozjímania:
 • Pane, nauč ma modliť sa. (ako sa budem dnes modliť … za koho … )
 • Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. (ja som tiež postihnutý všeličím, moje chyby, zlozvyky … prosím o uzdravenie)
 • Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. (Nemodlím sa len vtedy, keď niečo potrebujem … čo Boh odomňa očkakáva … dnes)
 • Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ (Kto v mojom okolí potrebuje modlitbu … koho trápi zlý duch?)
 • Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek? (Žalm – dôverujem? Bojím sa nejakých ľudí? Bude moja dôvera dnes silnejšia?)
 • Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. (Čoho sa bojím najviac? Bojím sa aj hriechu, urážky Boha?)
 • Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! (Sv. pavol – zaujímam sa o druhých? Mám takýchto okolo seba?)